MEVZUAT

  •  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  •  Alt İşverenlik Yönetmeliği
  •  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
  •  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  •  İş Güvenliği Uzmanı Görev,Yetki ve Sorumlulukları
  •  İşyeri Hekimi Görev,Yetki ve Sorumlulukları
  •  Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
  •  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik vb……
Bu kategoride içerik bulunmuyor. Bu sayfadaki alt kategoriler görüntülenirse içerikleri olabilir.
Sky Bet by bettingy.com